Reserve - Menú de sidrería y buen ambiente. Conviene reservar con antelación.

Reserve

Menú de sidrería y buen ambiente. Conviene reservar con antelación.


Bazkaritan jan degu
nahikoa okela,
"Basarri" ostatuan
janari epela;
sagardo gozoakin
beterik upela,
gaurko hontan ederki
bete det sabela.
(Gorrotxategi, 1967)