Hartu lekua - Sagardotegi menua eta giro ona. Aurretiaz lekua hartzea komenigarria.

Hartu lekua

Sagardotegi menua eta giro ona. Aurretiaz lekua hartzea komenigarria.


Bazkaritan jan degu
nahikoa okela,
"Basarri" ostatuan
janari epela;
sagardo gozoakin
beterik upela,
gaurko hontan ederki
bete det sabela.
(Gorrotxategi, 1967)